Uwants TV消閒生活手機討論遊戲地帶影視娛樂校園生活數碼科技寵物樂園學術文化體育世界購物廣場時事投資貼圖影片上班一族美容纖體戀愛婚姻汽車討論成人資訊博彩娛樂資源交流站務管理
發帖
註冊 登入/註冊 微博追帖 打印

廣東麻雀番數表 - 轉貼廣東麻雀番數表 - 轉貼

[隱藏]
廣東麻雀番數表-解釋頁
本頁番數規則自廣東麻雀,部分牌例源自日本,台灣等地,說明均有識別

[ 本帖最後由 cecilchao 於 2014-1-23 05:53 PM 編輯 ]

附件

廣東麻雀番數表-解釋頁1.JPG (39.02 KB)

2009-6-2 02:49 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁1.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁2.JPG (31.32 KB)

2009-6-2 02:49 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁2.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁3.JPG (110.76 KB)

2009-6-2 02:49 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁3.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁4.JPG (86.03 KB)

2009-6-2 02:49 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁4.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁5.JPG (36.69 KB)

2009-6-2 02:49 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁5.JPG


有興趣講下麻雀既...請入黎吹下水
http://www.uwants.com/forumdisplay.php?fid=711&page=1

回覆 引用 TOP

廣東麻雀番數表-解釋頁

[ 本帖最後由 cecilchao 於 2014-1-23 05:54 PM 編輯 ]


附件

廣東麻雀番數表-解釋頁06.JPG (86.95 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁06.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁07.JPG (84 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁07.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁08.JPG (71.68 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁08.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁09.JPG (77.45 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁09.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁10.JPG (105.15 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁10.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁11.JPG (152.62 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁11.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁12.JPG (124.35 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁12.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁13.JPG (72.79 KB)

2009-6-2 03:03 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁13.JPG


有興趣講下麻雀既...請入黎吹下水
http://www.uwants.com/forumdisplay.php?fid=711&page=1

回覆 引用 TOP

廣東麻雀番數表-解釋頁

[ 本帖最後由 cecilchao 於 2014-1-23 05:55 PM 編輯 ]
附件

廣東麻雀番數表-解釋頁14.JPG (34.82 KB)

2009-6-2 03:09 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁14.JPG

廣東麻雀番數表-解釋頁15.JPG (77.7 KB)

2009-6-2 03:12 PM

廣東麻雀番數表-解釋頁15.JPG


有興趣講下麻雀既...請入黎吹下水
http://www.uwants.com/forumdisplay.php?fid=711&page=1

回覆 引用 TOP伸延閱讀
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票
請先登入
小貼士:
依家可以用“@”tag會員啦!