Uwants TV消閒生活手機討論遊戲地帶影視娛樂校園生活數碼科技寵物樂園學術文化體育世界購物廣場時事投資貼圖影片上班一族美容纖體戀愛婚姻汽車討論成人資訊博彩娛樂資源交流站務管理
發帖
註冊 登入/註冊 微博追帖 打印

議員轟的士加價無法改善服務 運輸署倡扣分制 最嚴重可停牌議員轟的士加價無法改善服務 運輸署倡扣分制 最嚴重可停牌

[隱藏]
50F3Rks.png


市區的士落旗起錶建議由24元增至30元。(資料圖片)

市區、新界,以及大嶼山的士業界於去年9月向運輸署提交加價申請,平均加幅達20.39%至25.71%不等。立法會交通事務委員會今日(15日)討論有關申請,多名立法會議員都質疑加價無法改善服務,而車行亦有機會乘機加車租,令前線司機未能受惠。

運輸署承諾會加重對的士司機服務違規的罰則,如引入記分制,最嚴重可停牌。署長陳美寶又引述車行承諾,加價生效後三至六個月都不會加租。

多名議員批評的士服務差劣,反對加價申請。公民黨楊岳橋形容20%至25%的加幅是遠超香港人薪金加幅,反問如何可透過加價改善服務質素。熱血公民鄭松泰批評,有關加幅顯示政府縱容的士濫收車費,搶劫香港市民。他舉例,新收費下,的士等候收費將由每分鐘跳錶減至每45秒,香港交通擠塞情況嚴重,乘客難接受:「乘客坐係度睇住跳錶,會心臟病發。」


9i6VHsu.png

的士業界建議收費。(立法會文件截圖)

陳美寶強調,署方審批加價申請時,要全盤考慮所有因素,包括市民接受程度、司機收入及營運情況等。她承諾政府會積極加強針對黑的、拒載及濫收車資的罰則,政府亦擬引入的士司機違例記分制度,的士司機如濫收車資、拒載、兜路、兜客、以及毀損、損壞及更改的士咪錶,可被扣十分,司機兩年內被扣滿15分會停牌3個月。

運輸署:車行承諾加價後三至六個月會不貿然加租

除了服務質素,會上另一重點是加價是否能增加前線司機收入。旅遊界姚思榮建議加價可分兩次,他解釋,若一次過大幅加價,恐適得其反,令市民少坐的士,影響司機收入。亦有議員憂慮車租會同時加價,令司機收入沒有增加。陳美寶引述車行指,車行承諾加價後三至六個月會先觀察,不會貿然加車租,但未有交代政府會否監察。

支持加價的航運交通界議員易志明就說,的士車資過去10年加幅落後於通脹,又認為因為缺乏的士司機,的士加價不會導致加車租。

回覆 引用 TOP

应該引入競爭,等佢地知道今時今日咁樣服務態度系吾得……有冇去過日本搭的士呀……,佢貴我也願意比囉。

回覆 引用 TOP伸延閱讀
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票
請先登入
小貼士:
依家可以用“@”tag會員啦!