Uwants TV消閒生活手機討論遊戲地帶影視娛樂校園生活數碼科技寵物樂園學術文化體育世界購物廣場時事投資貼圖影片上班一族美容纖體戀愛婚姻汽車討論成人資訊博彩娛樂資源交流站務管理
發帖
註冊 登入/註冊追帖 打印

港人竟然叫我們蝗蟲,哪裏來的自我優越感港人竟然叫我們蝗蟲,哪裏來的自我優越感

[隱藏]
首先我承認,大陸人口比較多,整體素質不如妳們,因為發展比妳們慢了半個多世紀。大量的內地人入港旅遊,擾亂了當地生活。如果我是港人,可能也會非常厭惡。

但是我要說,香港雖然被英國殖民幾十年,但是彼此現在是壹個國家。經濟方面,1997年回歸時,香港經濟占比內地20%左右,非常高,但是,現在香港經濟總占比大概2.5%可能都不到。按照現在的發展速度,再過十多年,香港在中國只能算非常普通的二線城市。

生活資源就不用說了,貿易,經濟發展,免繳稅,等等很多很多方面,內地給香港的優待政策數不勝數。曾經看過壹個文章,內地給香港優待政策是最多的,然後罵內地人最多的反而是香港人,真的是這樣嗎?心裏可不痛快。。

回覆 引用 TOP

首先我承认,大陆人口比较多,整体素质不如妳们,因为发展比妳们慢了半个多世纪。大量的内地人入港旅游,扰乱了当地生活。如果我是港人,可能也会非常厌恶。

但是我要说,香港虽然被英国殖民几十年,但是彼此现在是壹个国家。经济方面,1997年回归时,香港经济占比内地20%左右,非常高,但是,现在香港经济总占比大概2.5%可能都不到。按照现在的发展速度,再过十多年,香港在中国只能算非常普通的二线城市。

生活资源就不用说了,贸易,经济发展,免缴税,等等很多很多方面,内地给香港的优待政策数不胜数。曾经看过壹个文章,内地给香港优待政策是最多的,然後骂内地人最多的反而是香港人,真的是这样吗?心里可不痛快。。

回覆 引用 TOP

In fact, I'll report to the police if you post these things, in order to let the police enter your home to determine whether you break the law or not. I'm serious! I'm not kidding! I don't mind if you call me a double-faced, an apologist and so on.

Do you know the person involved will be harmed by your joyful act? If the photos are spread, the victim may lose her face - as the photos are quite clear! You of all may be joyful for that, but the victim may hide herself and cry at home. Human is a weak animal. If something happens on that girl, will you be sorry to hear that?

I advise you that you should think twice before you post these things, and don't be influenced by the onlookers. These onlookers won't think for others and just look on the issues, some of them are kid illiterates. I hope you will have an independent determination on this issue, and don't encourage the violence on the Net by doing something to harm both you and others.

P.S.: You may live in Wong Tai Sin if I'm right. It's easy to find your location by calculating the angle without checking IP address.
回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 郑州大个子 於 2019-2-10 06:43 PM 發表
首先我承認,大陸人口比較多,整體素質不如妳們,因為發展比妳們慢了半個多世紀。大量的內地人入港旅遊,擾亂了當地生活。如果我是港人,可能也會非常厭惡。

但是我要說,香港雖然被英國殖民幾十年,但是彼此現在是壹個國家。經濟 ...

大陸對香港的優惠政策? 不要笑死人了,全是口惠而實不至的。

回覆 引用 TOP

[隱藏]
其實係贊嘆你地偉大
珍惜生命,遠離蟈歌

回覆 引用 TOP

大陸仔即係大陸仔永遠更多籍口。蝗蟲稱號當知無悔。

回覆 引用 TOP

自大共賊國

回覆 引用 TOP

殘體國回覆 引用 TOP

真香港人無自我優越,要怪就怪你地大陸人亂咁黎,比人睇唔起係自己攞黎

回覆 引用 TOP

[隱藏]
DKLM... 的大6人現時以為自己有優越感在香港人之上,不知所為。呢的叫做又硬頸又唔肯學嘢,連認衰都冇勇氣,個個過來香港攞着數。黎香港一個人買十個LV 返去都係攞着數,滿腦子都係攞着數,日日夜夜諗住都係攞着數?

[ 本帖最後由 透明秀才 於 2019-2-10 08:43 PM 編輯 ]

回覆 引用 TOP

回樓上𠆾

你們的回應,正正就是證明了樓主所言不虛

回覆 引用 TOP

過多幾多個十年就超英趕美㗎啦,唔怪之得美國佬要搞貿易戰⋯⋯驚死被追上
曾有5D3,8-15L,24L,35f/2.0,S50,85L,100L,70-200f/2.8II,100-400L,現有EOS-M & SONY a7R a6300 SEL35F28Z SEL55F18Z AE
F43M
PS4, PS3, PSV, PSP

回覆 引用 TOP

其實都唔只香港人唔鐘意大陸人,現在連其他東南亞國家都唔鐘意,香港人出外買嘢好小人會講價,至多都係10%左右,大陸人出外買嘢要減50%先買,這種行為叫衰格,所以好多國家都情願唔做大陸仔生意,麻Q煩回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 宇宙仔 於 2019-2-10 09:07 PM 發表 其實都唔只香港人唔鐘意大陸人,現在連其他東南亞國家都唔鐘意,香港人出外買嘢好小人會講價,至多都係10%左右,大陸人出外買嘢要減50%先買,這種行為叫衰格,所以好多國家都情願唔做大陸仔生意,麻Q煩 ...現在的大陸就同以前美國牛仔時代差不多?發展中俾啲時間改變進步⋯
曾有5D3,8-15L,24L,35f/2.0,S50,85L,100L,70-200f/2.8II,100-400L,現有EOS-M & SONY a7R a6300 SEL35F28Z SEL55F18Z AE
F43M
PS4, PS3, PSV, PSP

回覆 引用 TOP

[隱藏]
https://www.youtube.com/watch?v=-hqhsR3Bgak&feature=share

mobile_1.jpg現在連大陸媒體都批評大陸大媽...
人性醜陋一面全部表現出來,丟臉丟到國外去...

[ 本帖最後由 透明秀才 於 2019-2-10 09:18 PM 編輯 ]

回覆 引用 TOP伸延閱讀
[按此隱藏 Google 建議的相符內容]
 20 12
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票
請先登入
小貼士:
依家可以用“@”tag會員啦!