Uwants TV消閒生活手機討論遊戲地帶影視娛樂校園生活數碼科技寵物樂園學術文化體育世界購物廣場時事投資貼圖影片上班一族美容纖體戀愛婚姻汽車討論成人資訊博彩娛樂資源交流站務管理
發帖
註冊 登入/註冊
 追帖 打印

[吹水] 菊川計生辦 (三翻四次)[隱藏]
 
引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-14 11:02 PM 發表
仙遊到果對野,都標火
早毛未
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-15 12:33 PM 發表
午安,毛左,你果些夜用裝,有冇同川川分享?
川川話吾使
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-15 06:54 PM 發表
咁川川洗唔洗用你果些日用裝?
吾用滴哂血晚毛未
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-15 09:43 PM 發表
晚安,毛左,川川果些滴滴野,有冇成隻雞滴晒出來
胚胎
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

[隱藏]
 
引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-15 10:28 PM 發表
隻雞搞到川川果些毛毛,都有雞味
有冇菊味
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-15 11:16 PM 發表
隻雞搞到川川都有大波味
冇有錯抖毛先聼日再毛
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-15 11:27 PM 發表
886
早毛未
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-16 01:24 PM 發表
午安,毛左,你同川川果對野,有冇個醜字來遮住2粒野?
川川吾知醜
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-16 02:52 PM 發表
咁你會唔會寫個醜字比川川,用來遮住佢果2粒野
菊字
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

[隱藏]
 
引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-16 03:01 PM 發表
不如寫個毛字送比川川遮住佢果2粒野
多吾多
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 Yunbb 於 2020-1-16 04:30 PM 發表
遮唔遮到, 夠唔夠???
好多毛
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 Yunbb 於 2020-1-16 05:19 PM 發表


咁應該唔夠
你毛左未
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-16 06:49 PM 發表
川川果對野,噴毛噴到,子宮都標水
血水
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-16 10:02 PM 發表
晚安,標到川川個屎忽,都開花,你同川川果2粒野,係唔係好似杞子咁樣咁大粒?https://static02-proxy.hket.com/res/v3/image/content/2335000/2339961/gouqi1_1024_1024.jpg
大大粒
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP

[隱藏]
 
引用:
原帖由 【Mr.Pong】 於 2020-1-16 10:43 PM 發表
你2粒野,係唔係紅色
粉色
I love wild chrysanthemum

回覆 引用 TOP伸延閱讀
 
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票
請先登入
小貼士:
依家可以用“@”tag會員啦!