Uwants TV消閒生活手機討論遊戲地帶影視娛樂校園生活數碼科技寵物樂園學術文化體育世界購物廣場時事投資貼圖影片上班一族美容纖體戀愛婚姻汽車討論成人資訊博彩娛樂資源交流站務管理
發帖
註冊 登入/註冊 微博追帖 打印

[推理] 忽然失去聯絡 (真實個案題)忽然失去聯絡 (真實個案題)

[隱藏]
星期六晚上 9:00pm J 君打比 C 小姐約左星期日 C 小姐收工後一齊去食晚飯 (雙方無約定時間及地點)。
C 小姐星期日要返工,返9:00am,收6:00pm。

到左星期日11:00am,J 君Send 左一個SMS比 C 小姐話「今晚見」。
4:00pm J 君買左杯軟雪糕,影左杯軟雪糕相然後將張相Send SMS比 C 小姐睇。
5:30pm J 君打比 C 小姐想問佢係唔係準時收工,但無人聽。
6:00pm J 君打比 C 小姐,又無人聽。
7:00pm J 君打比 C 小姐,無人聽。
8:00pm J 君打比 C 小姐,無人聽。
9:00pm J 君用隱藏來電號碼打比 C 小姐,無人聽。
10:00pm J 君Send SMS 比 C 小姐,話原本今日心情好好,但而家變得好差。
10:30pm J 君打比 C 小姐,無人聽。
10:40pm J 君Send SMS 比 C 小姐,問佢發生左乜事。
10:50pm J 君Send SMS 比 C 小姐,話好擔心佢有事。
11:00pm J 君用另一電話卡打比 C 小姐,又無人聽。
12:05am (星期一零辰) J 君Send SMS 比 C 小姐,話好擔心佢有事。
12:15am J 君打比 C 小姐,無人聽。J 君留這叫 C 小姐打返比佢。
12:29am J 君Send SMS 比 C 小姐,話希望佢唔好有事。
1:00 am J 君打比 C 小姐,無人聽。J 君留這問 C 小姐究竟發生乜事,叫 C 小姐打返比佢。
1:30am J 君打比 C 小姐,無人聽。J 君留這叫 C 小姐打返比佢。
2:00am J 君打比 C 小姐,無人聽。J 君留這叫 C 小姐打返比佢。
8:00am (星期一早上) J 君打比 C 小姐,無人聽。
10:30am J 君用公司電話打比 C 小姐,無人聽。
11:00am J 君打比 C 小姐,無人聽。J 君留言叫 C 小姐打返比佢。
12:30pm J 君打比 C 小姐,無人聽。

資料:
1) 以上的所有「無人聽」,是指電話是通的,但響到飛到留言信箱。
2) 每次電話響既時間都係一樣,無 C 小姐直接收線既跡象。
3) J 君與 C 小姐沒有吵架。
4) C 小姐平時返工放工或吞Pop 時都會打比 J 君傾電話。
5) J 君正在追求 C 小姐,C 小姐亦都知道 J 君喜歡她,C 小姐沒有拒絕亦沒有避開 J 君。
6) J 君與 C 小姐認識了大約三星期。
7) J 君與 C 小姐家裡都沒有固網電話。
8) 雙方都唔知大家的工作地點,亦唔知工作電話。
9) 雙方都唔知雙方的朋友的電話。
10) 雙方沒有金錢或物質的損失給對方。


本人作了以下的猜測:

1) C 小姐沒有帶電話,又唔記 J 君幾多號電話。但就算沒有帶電話,收工返到屋企都應該有電話。

2) C 小姐重病無返工。但點病都好,打咁多次電話都應該會聽下。

3) C 小姐入左醫院。但入院既話,如果C 小姐帶埋電話入院,應該唔比開電話,無理由會長響。如果C 小姐無帶電話入院,個電話響咁多次,佢家人都應該會聽下電話。

4) C 小姐比人捉左。但如果佢係比人捉既話,捉佢果個人應該會關左佢個電話,以免比人搵到。

5) C 小姐被人殺了。但如果是劫殺的話,犯人為何不拿走他電話﹖因為電話一直都是通的。如果是謀殺的話,為何犯人不拿走電話使其他人誤以為是劫殺呢﹖

6) C 小姐唔想接受 J 君,想避開 J 君。但雙方一直以來都很好的,C 小姐亦經常主動找 J 君,而且是 C 小姐約 J 君星期日食飯的。

7) C 小姐其實有男朋友,被男友發現 J 君經常打電話給 C 小姐。但正常在這情況下,電話響左咁多次,C 小姐的男友應該會聽電話。

8) C 小姐把 J 君的號碼設置為「不受歡迎來電」,所以 C 小姐的電話根本不會響。但 J 君用其他電話打去都是無人聽後轉了去留言信箱。

希望各位名偵探給我推理其他可能情況。

回覆 引用 TOP

回覆 1#  kenny.Cheung 的帖子

就不能是弄不見了手機,又較了淨音XD
沒人找到貝~
等她買了新手機就好了~


回覆 引用 TOP伸延閱讀
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票
請先登入
小貼士:
依家可以用“@”tag會員啦!