Board logo

標題: [吹水] 失戀時去旅行可以開心一啲,你會選擇去邊個城市。 [打印本頁]

作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-5-21 07:07 PM

失戀時去旅行可以開心一啲,你會選擇去邊個城市。我會選擇去東京其次是倫敦,不去泰國因為太熱,倫敦冬天都係零度以上有幾度,東京冬天都係零度以上有幾度,倫敦和東京都很少落雪,因為倫敦、西歐和北歐都有北大西洋暖流所以唔會凍,甚至冰島的雷克雅未克和芬蘭都唔夠黑龍江哈爾濱漠河咁凍,雷克雅未克冬天只是零下七度,芬蘭冬天只是一度,但是黑龍江的哈爾濱有零下廿幾度,黑龍江的漠河有零下三十幾度,以下是客機降落冰島的片段。吳若希歌詞影相機的記憶給我統統刪去 隨即上網訂一張機票 上機再睡 在半空經過氣流起跌 我開始失戀者之旅 浮雲端 無人能知道 我掉眼淚


https://youtu.be/u7ArYuLuDXs?si=IR_dNDCYcsf3MR0B


https://youtu.be/HnfzFevhV4I?si=pNmqxgzB2eXIuzIQ
作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-5-21 07:52 PM

我有個女性朋友他是做雞,他是中國人新移民來香港,和香港的男士結婚來港之後離咗婚,他唔識講英文和日文,只係識講廣東話和普通話,他去過東京和泰國,我問佢唔識講英文和日文怎樣去,他說做身體語言你信唔信,身體語言是怎樣做的,我話去到當地移民局會問你問題,例如回程機票和住邊間酒店的問題,唔識講怎樣回答阿sir,佢話阿sir唔會問㗎,我香港出生都係唔識講英文和日文只係識講好普通嘅普通話和廣東話去唔去得倫敦和東京?
作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-5-21 08:15 PM

泰國和菲律賓會不會好像中國咁樣不是法治社會,例如揼煙頭冇人拉。
作者: 爆丸先生     時間: 2024-5-22 01:19 PM

香港,出國太麻煩,我不想去。
作者: 爆丸先生     時間: 2024-5-22 01:20 PM

引用:
原帖由 MRHEUNG2023 於 2024-5-21 07:52 PM 發表
我有個女性朋友他是做雞,他是中國人新移民來香港,和香港的男士結婚來港之後離咗婚,他唔識講英文和日文,只係識講廣東話和普通話,他去過東京和泰國,我問佢唔識講英文和日文怎樣去,他說做身體語言你信唔信,身體語言是怎樣做的,我話去到當地移民局會問你問題,例如回程機票和住邊間酒店的問題,唔識講怎樣回答阿sir,佢話阿sir唔會問㗎,我香港出生都係唔識講英文和日文只係識講好普通嘅普通話和廣東話去唔去得倫敦和東 ...


手機能夠翻譯,不過我不知能否靠翻譯去全世界。
作者: 商界奇才     時間: 2024-5-22 01:54 PM

不懂講將心放開 La Tour Eiffel La Tour Eiffel 代我隱藏傷感每一個夢只想向你移近 La Tour Eiffel La Tour Eiffel 沒法抵擋的心已失落於巴黎鐵塔下
作者: 商界奇才     時間: 2024-5-22 01:59 PM

漢城在變 人也在變 分手太輕易 問我到底知不知 如今改稱首爾
作者: 商界奇才     時間: 2024-5-22 02:10 PM

引用:
原帖由 MRHEUNG2023 於 2024-5-21 08:15 PM 發表 泰國和菲律賓會不會好像中國咁樣不是法治社會,例如揼煙頭冇人拉。


中國地大物博,邊有咁多人手捉揼煙頭,可能全靠cctv事後再檢控,好像捉開快車一樣?
作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-5-22 10:30 PM

引用:
原帖由 商界奇才 於 2024-5-22 02:10 PM 發表   

中國地大物博,邊有咁多人手捉揼煙頭,可能全靠cctv事後再檢控,好像捉開快車一樣?
大陸捉到揼煙頭罰款50元人民幣,我朋友罰過,個男人攞本雞皮簿出嚟係委任證嚟㗎。
作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-5-22 10:37 PM

引用:
原帖由 商界奇才 於 2024-5-22 02:10 PM 發表   

中國地大物博,邊有咁多人手捉揼煙頭,可能全靠cctv事後再檢控,好像捉開快車一樣?
本雞皮簿好似護照咁大本。
作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-5-22 10:40 PM

引用:
原帖由 商界奇才 於 2024-5-22 01:59 PM 發表 漢城在變 人也在變 分手太輕易 問我到底知不知 如今改稱首爾
https://youtu.be/ggSuDxPeh_8?si=pdv261b1jUNScUJE
作者: 商界奇才     時間: 2024-5-22 10:52 PM

引用:
原帖由 MRHEUNG2023 於 2024-5-22 10:30 PM 發表   大陸捉到揼煙頭罰款50元人民幣,我朋友罰過,個男人攞本雞皮簿出嚟係委任證嚟㗎。無事就話50啫,有事如引起火災,一定罰得重重
作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-5-23 09:11 PM

引用:
原帖由 商界奇才 於 2024-5-22 10:52 PM 發表   


無事就話50啫,有事如引起火災,一定罰得重重
大陸可能冇人罰你。
作者: 商界奇才     時間: 2024-5-24 11:05 AM

引用:
原帖由 MRHEUNG2023 於 2024-5-23 09:11 PM 發表   大陸可能冇人罰你。唔靠人手,靠AI人臉識別…
作者: 商界奇才     時間: 2024-5-24 11:11 AM

引用:
原帖由 MRHEUNG2023 於 2024-5-23 09:11 PM 發表   大陸可能冇人罰你。香港掉煙頭可能比內地仲多,明明有公共衛生371章公共場所,校院不得吸煙都有人照吸掉煙頭落地嘅….
作者: 爆丸先生     時間: 2024-5-24 01:20 PM

引用:
原帖由 商界奇才 於 2024-5-24 11:11 AM 發表香港掉煙頭可能比內地仲多,明明有公共衛生371章公共場所,校院不得吸煙都有人照吸掉煙頭落地嘅….


十四億人掉煙頭比七百萬人少?
作者: MRHEUNG2023     時間: 2024-6-9 08:52 PM

引用:
原帖由 爆丸先生 於 2024-5-24 01:20 PM 發表

十四億人掉煙頭比七百萬人少?
當然比香港多。
作者: 商界奇才     時間: 2024-6-9 09:23 PM

引用:
原帖由 爆丸先生 於 2024-5-24 01:20 PM 發表

十四億人掉煙頭比七百萬人少?內地宣傳得多,煙頭不落地文明共傳遞
Copyright © 2003-2024 Uwants.com