Board logo

標題: [吹水] 一樓一鳳 [打印本頁]

作者: 巴士佬2023     時間: 2024-5-13 12:43 AM

一樓一鳳


https://youtu.be/hp93nF0KPQY?si=peQMRi3XPCR507zj


https://youtu.be/CrGtpTOHnKo?si=tSSt0hZYCNbz-ylg
作者: 巴士佬2023     時間: 2024-5-13 01:17 AM

引用:
原帖由 巴士佬2023 於 2024-5-13 12:43 AM 發表 一樓一鳳


https://youtu.be/hp93nF0KPQY?si=peQMRi3XPCR507zj


https://youtu.be/CrGtpTOHnKo?si=tSSt0hZYCNbz-ylg點返首歌先,我是最後知道的一個,838 DISCO成日打,懷念838 DISCOhttps://youtu.be/Mbn3SyzM8gU?si=Vm8PAqYyBtVA9zIU
作者: 爆丸先生     時間: 2024-5-13 01:12 PM

你清談都至少學他加圖啦
https://youtu.be/83XushDpwSI?si=WEkFF052D8Dgjqfk
作者: 巴士佬2023     時間: 2024-5-13 09:19 PM

引用:
原帖由 爆丸先生 於 2024-5-13 01:12 PM 發表 你清談都至少學他加圖啦 https://youtu.be/83XushDpwSI?si=WEkFF052D8Dgjqfk
https://m.youtube.com/watch?v=7SYWnk05q7I&feature=youtu.be
作者: 爆丸先生     時間: 2024-5-14 01:09 PM

引用:
原帖由 巴士佬2023 於 2024-5-13 09:19 PM 發表
https://m.youtube.com/watch?v=7SYWnk05q7I&feature=youtu.be  


只是當他是客,證明無感情。
作者: 巴士佬2023     時間: 2024-5-14 09:35 PM

引用:
原帖由 爆丸先生 於 2024-5-14 01:09 PM 發表

只是當他是客,證明無感情。
客人都有感情啦,好似客人去838 disco和水都disco都有感情啦,disco執笠都唔捨得啦。
作者: 山邊遇綿羊     時間: 2024-5-16 06:56 PM

回覆 4#  巴士佬2023 的帖子 crazy,痴情種~~~
作者: 爆丸先生     時間: 2024-5-17 01:25 PM

引用:
原帖由 山邊遇綿羊 於 2024-5-16 06:56 PM 發表
回覆 4#  巴士佬2023 的帖子 crazy,痴情種~~~


放棄感情真的不易?
Copyright © 2003-2024 Uwants.com