Board logo

標題: [上班哀怒] 以加 d 醫生人格好衰 [打印本頁]

作者: 連續花色主角    時間: 2021-7-11 12:27 PM

以加d 醫生都好仆街
返工作時侯成日都踢到我隻腳
已經好多次整到,都算啦
仲要同reception 同事講我做咩咁噪
心想屌,你份人格衰我都唔會咁火
格好真係冇咩野,明日扮咩事都冇發生過
可能老闆上司都會知,搵到份工好就走
作者: 連續花色主角    時間: 2021-7-11 12:31 PM

份工要兩個月通知
作者: 連續花色主角    時間: 2021-7-11 12:46 PM

我忍到既話,就忍埋7月8月9月10月
靠份糧買野
作者: niga    時間: 2021-7-11 10:01 PM

引用:
原帖由 連續花色主角 於 2021-7-11 12:27 PM 發表
以加d 醫生都好仆街
返工作時侯成日都踢到我隻腳
已經好多次整到,都算啦
仲要同reception 同事講我做咩咁噪
心想屌,你份人格衰我都唔會咁火
格好真係冇咩野,明日扮咩事都冇發生過
可能老闆上司都會知,搵到份工好就走

你做醫療中心?
作者: 連續花色主角    時間: 2021-7-13 09:07 AM

回覆 4#  niga 的帖子

可以咁講
作者: Yangtingsinmei    時間: 2021-7-13 12:21 PM

引用:
原帖由 連續花色主角 於 2021-7-13 09:07 AM 發表
回覆 4#  niga 的帖子

可以咁講

醫生只會對客人好
對病人,對下屬,只有粗聲粗氣
所謂客人,就係睇私家醫生嘅病人,直接比錢佢賺
所謂病人,就係公院排期果種,做又36,唔做又36
作者: 連續花色主角    時間: 2021-7-13 09:43 PM

以加d 醫生脾氣好差,好多都會罵病人 唉
作者: 樹上小花貓    時間: 2021-7-19 08:07 PM

好多醫生都冇乜耐性。
Copyright © 2003-2021 Uwants.com