Board logo

標題: [吹水] 乜鬼都老屎忽講晒,你不真誠為何期待別人真誠?這社會有病 [打印本頁]

作者: 後天綠色香蕉    時間: 2021-1-13 11:45 PM     標題: 乜鬼都老屎忽講晒,你不真誠為何期待別人真誠?這社會有病

。。。。。。。。
打人唔岩但打仔係可接受(???)
道德、法律、倫理按需要搬龍門。
不如你話你係上帝啦,但你唔會係,你會係最慘果個。

[ 本帖最後由 後天綠色香蕉 於 2021-1-14 01:54 AM 編輯 ]
作者: 後天綠色香蕉    時間: 2021-1-14 01:54 AM

pushhhhh
Copyright © 2003-2021 Uwants.com