Board logo

標題: [想識男生] 尋找認真發展對象 [打印本頁]

作者: zy504    時間: 2021-1-12 07:04 PM

29歲 認真想搵個長遠對象
要求就真係冇乜
最緊要對我好專一 工作穩定
性格要正能量成熟 最好就幽默d啦
會計劃未來既
Pm自介下🙂

[ 本帖最後由 zy504 於 2021-1-29 01:52 PM 編輯 ]
作者: CiCiHEWA    時間: 2021-1-12 07:10 PM

引用:
原帖由 zy504 於 2021-1-12 07:04 PM 發表
29歲 認真塭一個長遠發展對象
性格隨和樂觀 穩定工作 放紅日
想識一個可以會氹到我笑 正面樂觀既人
脾氣要好同專一 有穩定工作
有心傾計就pm

識氹人笑嘅男仔已經買少見少
作者: ManYee1210    時間: 2021-1-12 07:19 PM

引用:
原帖由 CiCiHEWA 於 2021-1-12 07:10 PM 發表

識氹人笑嘅男仔已經買少見少

我男友都係一舊木頭,唔識氹人笑,但其他方面好好,所以冇得再奢望佢有風趣一面了
作者: CiCiHEWA    時間: 2021-1-12 07:20 PM

引用:
原帖由 ManYee1210 於 2021-1-12 07:19 PM 發表

我男友都係一舊木頭,唔識氹人笑,但其他方面好好,所以冇得再奢望佢有風趣一面了
啱呀,何必得一想二
作者: ManYee1210    時間: 2021-1-12 07:24 PM

引用:
原帖由 CiCiHEWA 於 2021-1-12 07:20 PM 發表
啱呀,何必得一想二

認同,識氹人其實代表可以氹好多女仔
作者: CiCiHEWA    時間: 2021-1-12 07:28 PM

引用:
原帖由 ManYee1210 於 2021-1-12 07:24 PM 發表

認同,識氹人其實代表可以氹好多女仔

即係口花花
作者: royroy3344    時間: 2021-1-12 10:52 PM

我PM唔到你~
作者: andrew2012    時間: 2021-1-13 12:26 AM

Pm 左唔知你收唔收到呢🤔
作者: zy504    時間: 2021-1-14 06:59 PM

引用:
原帖由 ManYee1210 於 2021-1-12 07:24 PM 發表

認同,識氹人其實代表可以氹好多女仔
你又岩既  但我個人好怕好悶既人😂
作者: CiCiHEWA    時間: 2021-1-14 08:43 PM

引用:
原帖由 zy504 於 2021-1-14 06:59 PM 發表

你又岩既  但我個人好怕好悶既人😂

即係靚仔同專一,要取捨就睇你自己
作者: RudolfEx    時間: 2021-1-14 11:13 PM

pm左你
作者: kw_ray    時間: 2021-1-15 10:17 PM

Pmed,樓主還在?
作者: Qqqq789    時間: 2021-1-16 09:21 PM

Pm左
作者: manlee5350    時間: 2021-1-17 09:17 AM

樣樣都有~係冇工作~唉~~
宜家咁既疫情返工要帶口罩人工又低~
我進修下好過啦~
引用:
原帖由 zy504 於 2021-1-12 07:04 PM 發表
29歲了 認真搵一個長遠發展對象
性格算係隨和樂觀易相處 穩定工作 放紅日
想識一個正面樂觀 識照顧另一半既男人
同埋脾氣要好同專一 有穩定工作 會plan將來既 有心傾計先pm

作者: k特務    時間: 2021-1-17 12:49 PM

引用:
原帖由 zy504 於 2021-1-12 07:04 PM 發表
29歲了 認真搵一個長遠發展對象
性格算係隨和樂觀易相處 穩定工作 放紅日
想識一個正面樂觀 識照顧另一半既男人
同埋脾氣要好同專一 有穩定工作 會plan將來既 有心傾計先pm


hi ,你好
作者: tyho_nigel    時間: 2021-1-18 06:58 PM

用唔到PM得聊天室, HI左你啦..
作者: jack7901    時間: 2021-1-18 09:04 PM

引用:
原帖由 zy504 於 2021-1-12 07:04 PM 發表
29歲了 認真搵一個長遠發展對象
性格算係隨和樂觀易相處 穩定工作 放紅日
想識一個正面樂觀 識照顧另一半既男人
同埋脾氣要好同專一 有穩定工作 會plan將來既 有心傾計先pm

Hello , PM過妳
我與妳想法有點相同
已經PM留左Wechat
希望妳有時間可以加我
作者: zy504    時間: 2021-1-29 01:49 PM

Push
作者: Qqqq789    時間: 2021-1-30 01:43 AM

Pm左
作者: 阿銀    時間: 2021-1-30 01:44 PM

未來指甚麼?
樓?
Copyright © 2003-2021 Uwants.com