Board logo

標題: 我唔明香港啲北菇點解可以咁惡 [打印本頁]

作者: 後天綠色香蕉    時間: 2019-11-11 12:26 AM     標題: 我唔明香港啲北菇點解可以咁惡

當你騷擾緊人既時候你可以話人地反抗係騷擾緊你已有既生活 你已有既生活係人地比 點解仲可以咁大聲講野
講真你睇唔起自己
郁手你又唔夠膽 得把口 你想點
想話你北菇龍頭出黎定搵你啲契家佬幫你你睇唔起自己 明明有手有腳去搵食你唔去做
鐘意擘大自己對腳去搵食冇人阻你
但煩請唔好張對未來有希望既人拖進深淵
係咪個個要諗到自己係一塊肉,值幾錢,內臟值幾錢你先心滿意足?
反正你喺呢種環境玩慣玩熟冇人夠你玩
人地嬲你就勝利
明明來自自己對未來及現狀的不抱,不負任何期望
唔單止唔想點燃自己既希望 仲要毀滅別人既希望
來證明自己過去冇做錯,唔需要改變,冇任何遺憾
人最可怕唔係接受來自別人既懲罰,最可怕係面睹自己所做既事帶來既空虛同懊悔。
你咁樣只會愈踩愈深,不能自拔,最後連人地伸出援手都唔敢相信,明明要跌落懸崖,請好自為之。
作者: 計數佬    時間: 2019-11-11 12:37 AM

北姑惡? 係咪未找尋晚條過夜數呀?
作者: yym4038    時間: 2019-11-11 08:21 AM

呢d雞係要鬼谷出手教訓距先得
Copyright © 2003-2020 Uwants.com