Board logo

標題: [求助] P 牌問題。。。 [打印本頁]

作者: jjktiy    時間: 2019-8-9 02:11 AM     標題: P 牌問題。。。

小弟 p 牌
較早前 係吐露港 中線 同 左線 無車 情況下

行快線 加 車尾P 牌 甩左 只有前面有
比格仔車捉到正
當時話控告我

P 牌 行快線
無掛P 牌
左線 中線 無車 使用 快線

個一刻佢話出吾到告票控告我

話 因為你P 牌 要出全票

當下淆底仆街 , 問佢會吾會釘牌,
佢冷笑 答我 要睇個官點定罪wow

想睇下各位巴打會吾會解答到🙏🏿

[ 本帖最後由 jjktiy 於 2019-8-9 02:41 AM 編輯 ]
作者: kitme    時間: 2019-8-20 09:15 PM

有可能停牌+重考
作者: 十神狼十    時間: 2019-8-25 09:35 PM

你一次嚴重犯規就預咗重考筆試同路試,通常會上庭判完之後當庭沒收P牌
作者: h0102468    時間: 2019-9-1 12:05 PM

一句講曬,無掛P牌行快線。


100%停牌+重考
Copyright © 2003-2019 Uwants.com