Board logo

標題: [想識女生] 23歲男仔想識女校嘅你! [打印本頁]

作者: kenwong1997    時間: 2019-5-13 06:16 PM     標題: 23歲男仔想識女校嘅你!

你好啊!我今年23歲 讀緊九龍某大學 咁我就高183 65kg左右樣子正常乾淨唔肥會剃鬍🤣個人比較健談同有趣嘅~我曾經係度識過幾個女校妹妹 不過都冇聯絡了 我知女校妹妹都比較難識男仔 如果你想識男仔傾計出黎玩嘅就留低你聯絡方法比我啦!係岩岩考完dse實好無聊啦!一於大家傾計玩下!等你!
作者: princess22    時間: 2019-5-13 06:25 PM

女校妹妹都比較難識男仔? 未必~
作者: kenwong1997    時間: 2019-5-13 06:42 PM

引用:
原帖由 princess22 於 2019-5-13 06:25 PM 發表 女校妹妹都比較難識男仔? 未必~

我識嘅都好似係 你有咩睇法
作者: kenwong1997    時間: 2019-5-13 08:18 PM

Cone laaaaaaa
作者: kenwong1997    時間: 2019-5-14 12:00 AM

Comeeeeee
作者: kenwong1997    時間: 2019-5-14 12:12 PM

Push
作者: kenwong1997    時間: 2019-5-14 08:44 PM

Push
作者: Preopdda    時間: 2019-5-14 09:01 PM

引用:
原帖由 kenwong1997 於 2019-5-13 06:16 PM 發表
你好啊!我今年23歲 讀緊九龍某大學 咁我就高183 65kg左右樣子正常乾淨唔肥會剃鬍🤣個人比較健談同有趣嘅~我曾經係度識過幾個女校妹妹 不過都冇聯絡了 我知女校妹妹都比較難識男仔 如果你想識男仔傾計出黎玩嘅就留低你 ...

我讀男女校,但男友都唔係校內識
作者: kenwong1997    時間: 2019-5-14 11:26 PM

Come!
作者: princess22    時間: 2019-5-15 01:22 AM

引用:
原帖由 kenwong1997 於 2019-5-13 06:42 PM 發表


我識嘅都好似係 你有咩睇法


我讀女校  唔見得我同其他同學難識男仔囉~
作者: Ctvvhipd    時間: 2019-5-15 01:38 AM

引用:
原帖由 princess22 於 2019-5-15 01:22 AM 發表


我讀女校  唔見得我同其他同學難識男仔囉~

公主咁靚,男仔寧願做女校男生
Copyright © 2003-2019 Uwants.com