Board logo

標題: [吹水閒聊] 各位朋友嘅公司捉遲到捉得緊唔緊? [打印本頁]

作者: 05ho    時間: 2018-10-29 06:25 PM     標題: 各位朋友嘅公司捉遲到捉得緊唔緊?

有誰共鳴??作者: 神靈右臂    時間: 2018-10-30 11:23 AM

唔會,細公司
作者: 隻手不舉    時間: 2018-10-31 07:20 PM

我都覺遲到係唔應該嘅
但OT都唔需要囉☺️☺️☺️
作者: Van司機    時間: 2018-11-7 11:36 PM

引用:
原帖由 05ho 於 2018-10-29 06:25 PM 發表
有誰共鳴??


https://n2.hk/d/attachments/day_181029/20181029_dea5e8d676a3b13d03e11Xah6v3L0Fno.jpg


唔會 老闆經常唔係 公司但助長某d人經常遲到仲要住公司符近 但自己會準時
作者: tony2447    時間: 2018-11-8 03:19 AM

引用:
原帖由 Van司機 於 2018-11-7 11:36 PM 發表唔會 老闆經常唔係 公司但助長某d人經常遲到仲要住公司符近 但自己會準時
我試過這種情況
作者: Van司機    時間: 2018-11-8 09:39 AM

引用:
原帖由 tony2447 於 2018-11-8 03:19 AM 發表
我試過這種情況


有時唔出聲d同事就會越過份 遲一兩次可以體諒 但日日遲真係好沒責任感
作者: fisherman_lok    時間: 2018-11-9 05:57 PM

遲到唔扣錢 OT都無錢
作者: tony2447    時間: 2018-11-10 03:59 PM

引用:
原帖由 Van司機 於 2018-11-8 09:39 AM 發表有時唔出聲d同事就會越過份 遲一兩次可以體諒 但日日遲真係好沒責任感
盡量令自己唔好遲到
作者: Oysteryan    時間: 2018-11-15 11:44 AM

回覆 1#  05ho 的帖子

準時係應份,遲到是人情。 大公司不存在人情,因為有制度。
甚麼理由只是你不夠優秀。
你加班要給你遲到? 為何你不在工作時間內完成。
你住得遠? 為何你不早點出門口
有病不看醫生? 還上班? 有病假 年假 事假
交通意外? 不會打電話回公司報告一下
哈哈!~ 我公司可以隨便遲到,做好自己工作完成到100%沒錯,老闆不理我 :P:P:P
作者: same-same    時間: 2018-11-17 04:30 PM

我公司用 honour system
1. 用石器時代的簽到制,所以公司確實損失多少工時冇人計算得出。
2. 如果經常遲到他直屬主管會溫馨提示;沒有警告信。(因為遲到 不是炒魷死罪)。
3. 遲過十五分鐘的次數太多,計算獎金會扣分。
4. 如果經常遲到而可以讓同事沒有天怒人怨,真係本事咯,否則他部屬同事主管都好難配合,尤其顧客必然擸㷫。這就是死罪了。
(4. 加班完全自由/自動;加班沒有加薪/加獎金。)
作者: citysen    時間: 2018-11-29 02:03 AM

以前就可以

偶然遲大到都可以

依家就唔得了
作者: fionafiona1128    時間: 2018-11-29 03:36 PM

捉到好緊
作者: bf163eaeffd9    時間: 2018-12-13 01:53 AM

遲大到唔得囉…
Copyright © 2003-2019 Uwants.com