Board logo

標題: [健康] 囡囡7歲, 見佢做功課成日寒起個背, 想問下ifco deco果D兒童枱椅會唔會對佢有幫助? [打印本頁]

作者: amy.ko    時間: 2016-9-27 02:29 PM     標題: 囡囡7歲, 見佢做功課成日寒起個背, 想問下ifco deco果D兒童枱椅會唔會對佢有幫助?

囡囡7歲, 成日做功課坐得好寒背,
對一個小朋友黎講會唔會唔好?.
我見小巴廣告有時會賣ifco deco兒童枱櫈
唔知呢個牌子會唔會對佢坐姿同健康有幫助?
唔該晒你地先!!!
作者: museee    時間: 2016-9-27 02:39 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: panpan.    時間: 2016-9-27 03:49 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: mizzze    時間: 2016-9-27 03:52 PM

買兒童枱櫈比小朋友都好,因為佢可以就返佢地嘅高度
作者: amy.ko    時間: 2016-9-27 03:53 PM

我都覺得好似係, 果D人體工學係唔係咩高度都較到?
引用:
原帖由 museee 於 2016-9-27 02:39 PM 發表
應該係張枱同椅高度唔啱啫

作者: amy.ko    時間: 2016-9-27 04:01 PM

我個女就係咁坐姿唔好,但講極都係咁,所以諗住買張好D嘅兒童枱櫈睇下對佢有冇幫助
引用:
原帖由 panpan. 於 2016-9-27 03:49 PM 發表
我個女都係陀背問題,都唔知係咪平時D坐姿唔好

作者: amy.ko    時間: 2016-9-27 04:02 PM

我都係咁諗
引用:
原帖由 mizzze 於 2016-9-27 03:52 PM 發表
買兒童枱櫈比小朋友都好,因為佢可以就返佢地嘅高度

作者: Aurelian    時間: 2016-9-27 04:07 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: stephanie927    時間: 2016-9-27 04:11 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ninanana1    時間: 2016-9-27 04:13 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: s.unday    時間: 2016-9-27 04:14 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ao.CK    時間: 2016-9-27 04:17 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ao.CK    時間: 2016-9-27 04:21 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: ao.CK    時間: 2016-9-27 04:22 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 心●晴    時間: 2016-9-27 04:27 PM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
Copyright © 2003-2019 Uwants.com